Privacybeleid

Privacyprotocol
Privacyverklaring

Datum:20-05-2018

Zwem- & Aquasportschool De 3 Berken
Ellis van der Leest-Kock
Annevillelaan 40-42
4851 CC Ulvenhout
076-5612987

zwemschool@de3berken.nl

Kvk: 53731263

Bekijk hieronder de Algemene Voorwaarden van De 3 Berken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De 3 Berken verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het kan voorkomen dat u of uw kind op ėėn van onze foto’s op de website of social media pagina’s staat gepubliceerd. Hiervoor is toestemming gevraagd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie of complete verwijdering hiervan sturen naar zwemschool@de3berken.nl.

Waarom we gegevens nodig hebben

De 3 Berken verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het inschrijven als lid bij De 3 Berken
  • Het afhandelen van uw betalingen
  • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor activiteiten die te maken hebben met De 3 Berken.

Hoe lang we gegevens bewaren:

De 3 Berken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 2 jaar te bewaren na einde lidmaatschap. (datum uitschrijving + 2 jaar)

Data verwerking en opslag

Uw persoonsgegevens worden opgehaald vanuit de online en schriftelijke inschrijfformulieren. Bij het ophalen van deze gegevens gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Tevens heeft u dit ook online en/of schriftelijk aangevinkt. Zonder akkoord wordt het lidmaatschap namelijk niet aangemaakt. Uw persoonsgegevens worden vervolgens verwerkt en lokaal opgeslagen op onze computer. Bij wijzigingen in de persoonsgegevens zijn de leden zelf verantwoordelijk om deze tijdig door te geven.

Delen met anderen

De 3 Berken deelt uw persoonsgegevens nimmer met derden. U kunt ervoor kiezen om via het online inschrijfformulier lid te worden of via het papieren inschrijfformulier. Indien u kiest voor het papieren inschrijfformulier wordt deze informatie door personeelslid gezien en gecontroleerd. Indien u dit niet wilt kunt u tevens het formulier opsturen naar ons correspondentieadres. Uw e-mailadres wordt gedeeld binnen De 3 Berken zelf voor het versturen van informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar zwemschool@de3berken.nl

Beveiliging

De 3 Berken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via zwemschool@de3berken.nl

Update van ons privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Wij maken alle materiele wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de controller (beheerder) of uw rechten.